Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

autori [2013/06/19 12:36]
gladius [Navštívené země]
autori [2015/09/17 21:14] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +======Redakce======
  
 +**ISSN:** 1803-6171\\
 +**Vydavatel:** Martin Minařík, Luhačovice
 +
 +Elektronický časopis Evarcha je registrován Českým národním střediskem ISSN jako pokračující online zdroj a archivován Národní knihovnou ČR.
 +
 +=====Autoři=====
 +
 +^**Martin Minařík**^text, fotografie, grafická podoba^
 +|{{expedice:spanelsko-05:mauro.jpg?100|Martin Minařík}}|Administrátor a autor obsahu stránek včetně části fotografií. Studuje zoologii obratlovců na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Zajímá se především o faunu evropského jihu, a to zejména plazy a bezobratlé, za kterými směřuje většina expedic Evarchy. [[autori:minarik|(#Profil autora)]]|
 +|Kontakt: ICQ: <html><img src="http://web.icq.com/whitepages/online?icq=285824453&img=5"></html>285-824-453, Jabber:/e-mail: [[martin.minarik@gmail.com]]||
 +
 +^**Jiří Skalička**^fotografie, správa domény^
 +|{{expedice:spanelsko-05:ashtar.jpg?100|Jiří Skalička}}|Majitel domény evarcha.cz a autor většiny fotografií. Při účasti na výpravách zajišťuje kromě jiného technické vybavení a dokumentaci. Nadšený amatérský biolog a terarista. Studuje na fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. [[autori:skalicka|(#Profil autora)]]|
 +|Kontakt: ICQ: <html><img src="http://web.icq.com/whitepages/online?icq=335846669&img=5"></html>335-846-669, e-mail: [[skalicka@evarcha.cz]]||
 +
 +^**Daniel Kopeček**^správa DokuWiki, grafická podoba^
 +|{{:mildew.jpg?100|mildew vomit}}|Administrátor stránek, správce všech technických záležitostí, na které je běžný uživatel krátký. [[autori:vomit|(#Profil autora)]]|
 +|Kontakt: E-Mail: [[dkopecek@toxicon.cz]], Jabber: [[dkopecek@toxicon.cz]]||
 +=====Externí spolupracovníci=====
 +
 +**Kristýna Chmelová** - autorka části seznamů herpetofauny Evropy.\\
 +{{:autori:kristyna.jpg?80|Kristýna Chmelová}}
 +{{:autori:kristynosa.jpg?80|Kristýna Chmelová a slíďák Lycosa}}
 +
 +**Jakub Kouřil** - účastník výprav a též autor části fotografií.\\
 +{{expedice:bulharsko-06:5kdejsou.jpg?45|Jakub Kouřil}} {{expedice:bulharsko-06:5kubalovec.jpg?80}} 
 +
 +**Jiří Kožík** - účastník výprav, též asistent při odchytech.\\
 +{{vypravy:palava-06:zelenakozik.jpg?80|Jiří Kožík}} 
 +{{vypravy:palava-06:kozikhradek.jpg?80}}
 +
 +**Zdeněk Máčalík** - účastník výprav\\
 +{{:zachvato.jpg?80|Zdeněk Máčalík a já (a Korejské dívky)}} 
 +{{:vojak.jpg?80}}
 +
 +**Pavel Moravčík** - účastník výprav\\
 +{{vypravy:strelice-05:unda.jpg?80|Pavel Moravčík (vlevo)}} {{vypravy:palava-04:saliendo.jpg?80|Pavel Moravčík (tamtéž :)}}
 +
 +**Petr Bor** - účastník výprav\\
 +{{vypravy:strelice-05:sedaci.jpg?80|Petr Bor (uprostřed)}} 
 +{{vypravy:strelice-05:strelice.jpg?80}}
 +
 +Kromě výše uvedených kolegů a přátel je třeba s díky za spolupráci zmínit ještě Aleše Pokorného z www.volny.cz/alspiders a Tragica, který se účastnil samotného zrodu Evarchy v roce 2001 (tehdy ještě pod jiným názvem).
 +
 +=====Kontakt=====
 +
 +<html><div style="text-align:center;"></html>
 +{{autori:info.jpg|EvarchaInfo}}
 +<html></div></html>
 +
 +====Poradna====
 +
 +S dotazy i připomínakmi se na nás můžete obracet pomocí následujícího formuáře.
 +
 +<html>
 +<!-- BLUEBOARD MAILFORM -->
 +<iframe frameborder="0" scrolling="no" width="330" height="140" src="http://www.blueboard.cz/mailform.php?id=171663"></iframe>
 +<!-- BLUEBOARD MAILFORM KONEC-->
 +</html>
 +
 +Další kontakty včetně ICQ jsou uvedeny u jednotlivých autorů.
 +
 +=====Poznámka k autorství=====
 +
 +Ačkoliv je počet autorů Evarchy vyjádřen pouze číslem 3, tvorba stránek by se neobešla také bez ostatních členů, kteří Evarše věnují svůj čas, aby se v jejím jménu vypravovali na expedice do různých koutů Evropy a byli autorům společností a oporou ve chvílích poznávání cizích krajin.
 +
 +Stránky samy fungují na základě [[http://wiki.splitbrain.org/wiki:cs:dokuwiki|DokuWiki]], pro potřeby Evarchy přizpůsobeného mildewem, tedy autorem grafické podoby a organizace stránek.
 +
 +Autorem textu je, není-li uvedeno jinak, Martin Minařík. Autorství ostatních členů je uvedeno vždy na konci článku.
 +
 +Konečně fotografie pocházejí obvykle z aparátu Jiřího Skaličky, zčásti díky tomu, že ostatní jsou vytíženi odchyty a determinací, zčásti kvůli znatelně lepšímu fotografickému vybavení, ale především díky jeho fotografickým zkušenostem podpořeným několikaletou spoluprací s Evarchou přímo v terénu. Autorství fotografie je zahrnuto mezi dalšími informacemi, které se zobrazí spolu s detailem obrázku po kliknutí myší. Významným množstvím fotografií přispěli, a tedy zaslouží být na tomto místě jmenováni, Pavel Rubík (expedice Tunisko) a Michal Struhár (expedice Španělsko 2004).
 +
 +{{ vypravy:kamenarka-08:expedicni.jpg?200 |Já, Moraaq a Jiří Skalička, Kamenárka, květen 2008}}
 +
 +======Historie stránek======
 +
 +Evarcha vznikla v dubnu roku 2002 a navázala tak na první pokus mě, mildewa a Tragica, tehdy žáky osmé třídy ZŠ, prezentovat naše zájmy (stránky serpicella.wz.cz). Postupně se z ní staly stránky, na kterých jsem zveřejňoval zážitky z cest po středomoří, ať už s rodiči, nebo s Klubem Natura při královédvorském gymnáziu. Na střední škole jsem se vydal na jednu cestu i se Záchvatem a poté se přidal Jiří Skalička a Evarcha se stala mnohem aktivnější. Začali jsme plánovat vlastní cesty po ČR i do zahraničí a přibrali další členy, kteří nás střídavě doprovázeli. Po celou dobu jsem se stále staral o grafickou podobu i provoz stránek, ale díky novým aktivitám a spoustě Jiřího fotografií brzy nestačil čas a posléze ani prostor na Webzdarma.cz. A tak mildew implantoval evarší duši do těla v podobě DokuWiki a převzal velkou část práce na grafické podobě. Díky jednoduchým úpravám stránek pomocí DokuWiki se editace článků otevřela více členům a začala třetí významná etapa v historii stránek, která znamenala obrovské rozšíření obsahu o nové fotografie, články i seznamy a informace o druzích.
 +
 +Právě v době, kdy jsme zprovoznili [[gbook|knihu hostů]] a [[#poradna|poradnu]] a opravili tak poslední zásadní nedostatky v tváři Evarchy a umožnili alespoň základní komunikaci se čtenáři, zahrabal jsem se doma v hromádce CD a zapátral po starých verzích Evarchy, abych zavzpomínal. Některé soubory se sice během doby přepsaly novými verzemi, ale vše se mi alespoň přibližně podařilo zrekonstruovat a zprovoznit, abych vám zde mohl předložit náhledy od původní verze až po současnou a dokonce včetně stránky serpicella.euweb.cz, která se k mému překvapení dochovala na své původní adrese, ač v nefunkční podobě. Pokud si tedy věrní čtenáři chtějí zavzpomínat, ať neváhají a vstoupí na následující stránku:
 +
 +[[autori:historie|Historie Evarchy v obrazech]]
 +
 +=====Navštívené země=====
 +
 +Cesty podnikáme samozřejmě také "v civilu" takže dohromady jsme už procestovali značnou část Evropy. Bohužel ze soukromých cest nepřinášíme žádné nové informace a články, a tak nám nezbývá, než se vydávat na zajímavá místa znovu a snažit se postupně doplňovat obraz Evropy jako kontinentu s rozmanitou přírodou a zajímavými druhy zvířat a rostlin. Doufáme, že bílá mista na mapě budou i nadále zaplňována tak, jako dosud.
 +
 +<html><center>
 +<img src="http://www.world66.com/myworld66/visitedEurope/countrymap?visited=ANAUBUCRCZFRGRHUITMAPTSLSPVC"><br/>
 +</html>
 +''(Expedice Evarchy)''
 +<html><br>
 +<a href="http://www.world66.com">www.world66.com</a>
 +</center></html>
 +
 +<html><center>
 +<img src="http://www.world66.com/myworld66/visitedEurope/countrymap?visited=ANAUBEBHBUCRCZENFRGEGRHUIEITMANINOPTSASCSLSVSPSWTUUKVC"><br/>
 +</html>
 +''(Soukromé cesty Martin Minařík & Jiří Skalička)''
 +<html><br>
 +<a href="http://www.world66.com">www.world66.com</a>
 +</center></html>
 +======Překladatelský tým======
 +
 +^{{espana.gif|Castellano}} **Martin Minařík**^^
 +|{{expedice:spanelsko-05:eye2eye.jpg?100}}|**Španělština.** Autor českého obsahu Evarchy a sporadický překladatel do španělštiny, které se věnuje s menšími přestávkami od roku 2003.\\ **Español.** Autor de los artículos y de la versión castellana. Estudia español desde 2003.|
 +|Kontakt: ICQ: <html><img src="http://web.icq.com/whitepages/online?icq=285824453&img=5"></html>285-824-453, Jabber:/e-mail: [[martin.minarik@gmail.com]]||
 +
 +^{{france.gif|Français}} **Vavřinec Havlíček**^^
 +|{{noimage.jpg?100|Obrázek není k dispozici}}|**Francouzština.** ''Uživatel zatím nedodal informace ke zveřejnění''|
 +|Kontakt: ''Chybí informace''||
 +
 +======Možnosti spolupráce======
 +
 +=====Občanské sdružení Evarcha=====
 +
 +[[http://os.evarcha.cz|{{:oslogostamp.jpg?115 |o.s. Evarcha}}]] Občanské sdružení bylo založeno za účelem sdružování zájemců o podílení se na našich akcích a získávání prostředků pro jejich uskutečňování. Hlavní náplní činnosti sdružení je vzdělávání neodborné veřejnosti, jak formou přednášek (například pro základní a střední školy), tak prostřednictvím článků zveřejňovaných na stránkách Evarchy (ISSN 1803-6171). Získané prostředky budou využity na organizování expedic, provoz stránek a další aktivity sdružení, zaměřené především na ochranu životního prostředí. Členem se může stát osoba starší 15 let, která si podala písemnou přihlášku. Žádost je možno zaslat na adresu clenstvi@evarcha.cz. Vyrozumění o přijetí bude odesláno na adresu odesilatele. Pro další informace viz stránky sdružení (http://os.evarcha.cz).
 +
 +=====Pro střední školy=====
 +
 +Pro přírodovědně zaměřené žáky středních škol nabízíme možnost rozvíjet své autorské schopnosti formou příspěvků na webových stránkách [[http://os.evarcha.cz|občanského sdružení]], ve kterých mohou prezentovat dojmy ze svých vlastních cest. Nejlepší příspěvky mohou být zveřejněny na stránkách Evarchy a odměněny drobným dárkem. Pro bližší informace a zapojení Vašich studentů do našeho projektu nás, prosím, kontaktujte na adrese uvedené v oddílu [[#kontakt]]. 
(CC) Evarcha 2001-2012
ISSN 1803-6171
 
autori.1371638219.txt.gz · Poslední úprava: 2015/09/17 21:13 (upraveno mimo DokuWiki)     Nahoru