Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

clanky [2013/09/19 11:46]
gladius
clanky [2015/09/17 21:14] (aktuální)
Řádek 3: Řádek 3:
 {{graph_clankyi.jpg}} {{graph_clankyi.jpg}}
  
-Tato sekce sdružuje zbývající obsah starší verze stránek, který byl příliš nesourodý na to, aby jej bylo možné přehledně rozdělit na jednotlivé sekce. Jeho shrnutí pod označení Články tak umožnilo lepší orientaci a nakonec i snadnější publikování dalších článků. Hlavní, pravidelně doplňovaný obsah Evarchy najdete v sekcích [[:expedice|Expedice]] a [[:vypravy|Cesty po ČR]]. Rozsáhlejší články převzaté z původně samostatných sekcí jsou přidávány vždy pohromadě jako "Téma". Taktéž sekce Akvaristika a Teraristika z původní Evarchy  při+Tato sekce sdružuje zbývající obsah starší verze stránek, který byl příliš nesourodý na to, aby jej bylo možné přehledně rozdělit na jednotlivé sekce. Jeho shrnutí pod označení Články tak umožnilo lepší orientaci a nakonec i snadnější publikování dalších článků. Hlavní, pravidelně doplňovaný obsah Evarchy najdete v sekcích [[:expedice|Expedice]] a [[:vypravy|Cesty po ČR]]. Rozsáhlejší články převzaté z původně samostatných sekcí jsou přidávány vždy pohromadě jako "Téma". Taktéž sekce Akvaristika a Teraristika z původní Evarchy jsou od běžných článků odděleny a jejich výčet naleznete v oddíle Akva-tera. V posledním seznamu naleznete krátké články, poznámky a zajímavosti. Některé články z původní Evarchy jsme se rozhodli nepublikovat, případně přeřadit do některého z rozsáhlejších témat. 
 + 
 + 
 +=====Téma===== 
 + 
 +===Pět let expedic s Evarchou=== 
 +[[clanky:tema:expedice|{{ clanky:jirirez.jpg?150|Pět let expedic s Evarchou}}]]**27.03.2010** - Na našich stránkách se s vámi dělíme o zážitky z cest již od roku 2002. Zpočátku šlo pouze o rodinné dovolené z dob, kdy jsem ještě trávil poslední chvíle na základní škole. Záhy se přidaly expedice pořádané klubem Natura při gymnáziu ve Dvoře Králové nad Labem. Ale v roce 2005 jsme se poprvé vydali do Španělska sami s vlastním plánem cesty, poznali velkou část středomořského pobřeží a dorazili až do vytouženého cíle 
 +[[clanky:tema:expedice|...zobrazit článek]] 
 + 
 +===Hlavonožci=== 
 +[[clanky:tema:hlavonozci|{{ clanky:tema:hlavonozci:obeh.jpg?150|Hlavonožci}}]]**12.10.2003** - Hlavonožci jsou nejdokonalejší skupinou měkkýšů a v představách lidí jsou spojeni s různými bájemi o obrovských mořských příšerách, ale také s vůní středomořské kuchyně nebo krásou naleštěných ulit z obchodů se suvenýry. Náš článek vás seznámí se základními ůdaji o biologii těchto tvorů a nezapomeneme také na jejich praktické využití[[clanky:tema:hlavonozci|...zobrazit článek]] 
 + 
 +===Pavouci=== 
 +[[clanky:tema:pavouci|{{ expedice:chorvatsko-02:synlepmyr.jpg?150|Pavouci}}]]**01.10.2003** - Pavouci jsou pro nás jednou z nejvděčnějších skupin při všech expedicích. Svou rozmanitostí a přítomností téměř všude potěší nejednoho amatérského biologa. Následující článek není určen těm, kteří se o pavouky delší dobu zajímají, jelikož obsahuje pouze nejzákladnější údaje, ale stačí snad k tomu, aby si běžný čtenář udělal alespoň nějakou představu o těchto bezobratlých, případně aby pocítil hlubší zájem o jejich poznávání[[clanky:tema:pavouci|...zobrazit článek]] 
 + 
 +===Živočichové ČR aneb jak pozorovat to, co nás zajímá=== 
 +[[clanky:tema:zivocichove_cr|{{ :data:hadi:druhy:colubridae:natrix_tessellata:tess1.jpg?150|Živočichové ČR}}]]**17.04.2003** - Tento článek byl převzat z původní sekce Teraristika, protože neodpovídá jejímu současnému pojetí a navíc se vlastně netýká teraristiky jako takové. Je pouze "návodem" pro mladé amatérské biology, seznamem toho, co vzbudilo zájem o naši přírodu v nás a výčtem zkušeností s pozorováním těch organismů, které nás vždy zajímaly nejvíce[[clanky:tema:zivocichove_cr|...zobrazit článek]] 
 + 
 +===Polyneoptera=== 
 +[[clanky:tema:polyneoptera|{{ :expedice:recko-08:10_mg_9788.jpg?150|Polyneoptera}}]]**13.04.2003** -  
 +V tomto článku se seznámíte se skupinou hmyzu, která nás provází na všech výpravách a většinou neunikne ani pozornosti lidí, kterým jinak hmyz nestojí ani za pohled. Patří sem totiž saranče a kobylky, které svám zpěvem zpříjemňují letní noci, ale i švábi, kteří jsou na mnoha místech nevítanými škůdci, ale setkáme se s nimi i v naší přírodě, kde jsou pro nás zajímavým zpestřením mezi všemi pavouky a dalšími bezoratlými, kteří jsou středem našeho zájmu[[clanky:tema:polyneoptera|...zobrazit článek]] 
 + 
 +=====Akva-tera===== 
 + 
 +[[clanky:akva-tera:psalmopoeus_irminia|Psalmopoeus irminia]] - **15.08.2004**\\ 
 +[[clanky:akva-tera:pandinus_imperator|Pandinus imperator]] - **15.08.2004**\\ 
 +[[clanky:akva-tera:zemivka|Zemivka]] - **05.07.2004**\\ 
 +[[clanky:akva-tera:stonozky|Stonožky]] - **13.12.2003**\\ 
 +[[clanky:akva-tera:svabi|Švábi]] - **27.09.2003**\\ 
 + 
 +[[clanky:akva-tera:krevety_atyopsis|Krevety Atyopsis moluccensis]] - **28.10.2004**\\ 
 +[[clanky:akva-tera:krevety_neocaridina|Krevety Neocaridina sp.]] - **28.10.2004**\\ 
 +[[clanky:akva-tera:rak_fallax|Rak P. fallax]] - **24.10.2004**\\ 
 +[[clanky:akva-tera:rak_cherax|Rak modrý]] - **24.10.2004**\\ 
 +[[clanky:akva-tera:krabi|Krabi]] - **24.10.2004**\\ 
 + 
 +=====Fotopříběh===== 
 + 
 +V tomto oddílu necháme promluvit především fotografie. Články se vztahují k místům, která jsme navštívili pouze krátce a není třeba k nim říkat víc, než krátký komentář k obrázkům, které jsme pořídili. 
 + 
 +^[[clanky:main:090509-brno|Za hady na brněnskou přehradu]] ''(09.05.2009)''^ 
 +|<html><center></html>{{:clanky:fotopribeh:090509-brno:mg_0268.jpg?150}} {{:clanky:fotopribeh:090509-brno:mg_0277.jpg?150}} {{:clanky:fotopribeh:090509-brno:mg_0333.jpg?150}}<html></center></html>| 
 + 
 +^[[clanky:main:090418-libice|Exkurze PřF UK do Libického luhu]] ''(18.04.2009) (připravujeme)''^ 
 +|<html><center></html> <html></center></html>| 
 + 
 +^[[clanky:main:090315-basnov|nPP Bašnov u Tlumačova]] ''(březen 2009) (připravujeme)''^ 
 +|<html><center></html> <html></center></html>| 
 + 
 +^[[clanky:main:082505-veseli|Terénní cvičení PřF UK ve Veselí nad Lužnicí]] ''(25.05.2008) (připravujeme)''^ 
 +|<html><center></html> <html></center></html>| 
 + 
 +^[[clanky:main:080515-kras|Exkurze PřF UK do Českého krasu]] ''(15.05.2008) (připravujeme)''^ 
 +|<html><center></html> <html></center></html>| 
 + 
 +^[[clanky:main:080427-libice|Exkurze PřF UK do Libického luhu]] ''(25.04.2008)''^ 
 +|<html><center></html>{{:clanky:main:080427-libice:bazina.jpg?150}} {{:clanky:main:080427-libice:uzaby.jpg?150}} {{:clanky:main:080427-libice:vpredu.jpg?150}}<html></center></html>| 
 + 
 +=====Ostatní články===== 
 + 
 +[[clanky:main:071024-makedonie|Postřehy z Makedonie]] ''(na článku se pracuje)''\\ 
 +[[clanky:main:071024-zmije_cech|Hledání zmije u luhačovické přehrady]] ''(připravujeme)''\\ 
 +[[clanky:main:071024-odchyt_uzovky_hladke|Odchyt užovky hladké 26.8.2004]]\\ 
 +[[data:hadi:lokality:ludkovice_prehrada_natrix|Ludkovická přehrada - lokalita Natrix natrix]] ''(připravujeme)''\\ 
 +[[clanky:main:071024-sphenoptera|Nález krasce Sphenoptera antigua]] ''(připravujeme)''\\
(CC) Evarcha 2001-2012
ISSN 1803-6171
 
clanky.1379583985.txt.gz · Poslední úprava: 2015/09/17 21:13 (upraveno mimo DokuWiki)     Nahoru