Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

data [2015/09/17 21:14] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +======Informace o druzích======
  
 +=====Úvod=====
 +
 +Původním účelem této sekce bylo zpřístupnění informací o druzích, přístupných jinak pomocí odkazů umísťovaných přímo v textu článků o [[expedice|expedicích]] a [[vypravy|výpravách po ČR]]. Po posledním přepracování a zpřehlednění však může posloužit jako systematický přehled druhů, s nimiž se na svých cestách Evropou setkáváme. Čtenář zde nalezne užitečné seznamy, které mu mohou pomoci zorientovat se v herpetofauně oblasti, do níž se vydává, dále také informace o nejčastějších druzích a řadu fotografií, které se nevešly do článků. Údaje jsou postupně doplňovány, přednostně u těch druhů, které jsme sami pozorovali nebo jsou všeobecně známé.
 +
 +
 +=====Plazi a obojživelnící Evropy=====
 +
 +^[[data:herp:cesko|Herpetofauna České republiky]]^[[data:herp:herpetofauna|Herpetofauna Evropy]]^[[data:herp:endemiti|Endemické oblasti Evropy]]^[[data:herp:checklisty|Hadi Evropy podle států]]^
 +|[[data:herp:cesko|{{ :4czech.jpg |Herpetofauna ČR}}]]|[[data:herp:herpetofauna|{{ :4europe.jpg |Herpetofauna Evropy}}]]|[[data:herp:endemiti|{{ :4endemic.jpg |Endemické oblasti Evropy}}]]|[[data:herp:checklisty|{{ :4hadi.jpg |Hadi Evropy podle států}}]]|
 +|Základní informace o našich druzích obojživelníků a plazů naleznete na stránce příslušného druhu. Pro podrobnosti o jednotlivých pozorováních a další detaily z terénu je obvykle třeba ponořit se do cestopisů v sekci Expedice nebo článků v sekci Cesty po ČR.|Seznamy druhů obojživelníků a plazů, které se vyskytují v Evropě od Portugalska po Ural. Čtenářům jsou po vybrání druhu zpřístupněny kromě stručných informací také všechny fotografie z Evarchy, které se k danému druhu vztahují a u některých hadů i lokalitní záznamy.|Oblasti evropského kontinentu, vyznačující se vysokou mírou endemismu. Pro každou oblast je zpracován seznam herpetofauny se zvýrazněnými endemickými druhy, případně podrobnější rozdělení na dílčí oblasti.|Obsahuje seznamy druhů hadů podle států, ve kterých se vyskytují, a to včetně jejich národních názvů (s výjimkou několika málo zemí). Ve státech, jejichž název je psán neproporcionálním písmem, se hadi nevyskytují.|
 +
 +~~NOTOC~~
(CC) Evarcha 2001-2012
ISSN 1803-6171
 
data.txt · Poslední úprava: 2015/09/17 21:14 (upraveno mimo DokuWiki)     Nahoru