Hyla meridionalis

čeleď Hylidae

rod Hyla

Rosnička středomořská

Popis

Poměrně drobná žába, nicméně největší evropská rosnička, dorůstající velikosti obvykle až 6,5 cm. Základní zbarvení je obvykle jasně zelené, nicméně druh je, stejně jako ostatní rosničky, do určité míry schopen barvoměny - podle okolností a substrátu tak barva těla může přecházet od šedohnědé přes olivovou po tmavě zelenou a objevit se mohou také tmavší či světlejší skvrny.

Klíčovým znakem pro odlišení od ostatních druhů rosniček je hnědý pruh na bocích, který se u rosničky středomořské táhne od nozder pouze k předním končetinám. U některých jedinců může dokonce začínat až za očima. V důsledku absence podélného pásu také zelené zbarvení hřbetu přechází v bělavé zbarvení břicha jen pozvolna. Samce lze od samic poměrně snadno odlišit díky hrdelnímu rezonátoru, který je i v klidu rozeznatelný jako zřasená naoranžovělá kůže na hrdle. Navíc je opatřen podélným kožním záhybem, který způsobuje, že hlas rosničky středomořské je hlubší než u ostatních evropských druhů.

Rozšíření

Rosnička středomořská se vyskytuje v západním středomoří, a to jak v jeho evropské, tak africké části. V Evropě její výskyt sahá od středního Portugalska po jih Španělska, dále na východ je pak areál ostrůvkovitý a souvislý výskyt je doložen opět od Katalánska přes jih Francie do severozápadní Itálie. Introdukována byla na Menorku.

Ekologie

Obývá široké spektrum biotopů od břehů velkých nádrží a rybníků přes mokřadní biotopy s menšími tůněmi až po okolí velkých i zcela nepatrných vodních toků s dostatkem tůní k reprodukci. V době rozmnožování samečci hlasitě sborově skřehotají, a to jak ve vodě, tak na břehu či ve vegetaci. Vajíčka následně samice klade v zarostlých tůních v drobných shlucích. V porovnání s rosničkou zelenou se tento druh jeví jako více teplomilný a tolerantní vůči sušším biotopům.

Rosničky tráví většinu života na vegetaci, což jim usnadňují přísavkami zakončené prsty. Ve větvích keřů a mezi stébly rákosů také nejčastěji pátrají po kořisti, které se zmocňují přesně mířeným skokem. Za jasných dní setrvávají přikrčeny na osluněných stoncích a listech. Především v době rozmnožování jsou poměrně bezbranné rosničky častou kořistí užovek rodu Natrix.

(CC) Evarcha 2001-2012
ISSN 1803-6171
 
data/herp/hylmer.txt · Poslední úprava: 2015/09/17 21:42 (upraveno mimo DokuWiki)     Nahoru