Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

data:herp:lacvir [2015/09/17 21:42] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +======Lacerta viridis======
  
 +čeleď //[[data:herp:lacertidae|Lacertidae]]//
 +
 +rod //[[data:herp:lacerta|Lacerta]]//
 +
 +
 +
 +
 +=====Ještěrka zelená=====
 +
 +====Popis====
 +
 +Velká ještěrka, dorůstající až do 40 cm délky, s mohutnou hlavou a silným, dlouhým ocasem. Samci jsou často celí zelení bez jakékoli kresby, šupiny na těle jsou jen slabě černě zrnité. Hrdlo bývá především v době rozmnožování nápadně modré.
 +
 +<html><div style="text-align:center;"></html>
 +{{vypravy:palava-06:zelenad.jpg?200|Modré hrdlo samce ještěrky zelené, Pálava}} 
 +<html></div></html>
 +
 +Samice jsou drobnější a odlišně zbarvené. Často mají na těle větší tmavší nebo světlejší skvrny splývající do pruhů, zelené zbarvení může k ocasu přecházet do hnědé. Na rozdíl od samců také nemají samice tak mohutnou hlavu a modré hrdlo, takže pohlaví dospělých jedinců se dá poměrně dobře určit.
 +
 +Mláďata ještěrky zelené jsou hnědá, často s pruhy na hřbetě, a od odrostlejších mláďat [[lacagi|ještěrky obecné]] se dají rozlišit odlišnými proporcemi těla - relativně větší hlavou a očima.
 +
 +Od příbuzné ještěrky balkánské (//[[lactri|Lacerta trilineata]]//) se ještěrka zelená liší řadou drobných šupinek mezi očními štítky a víčkem (''granula supraciliaria'') a ''rostrale'' nedotýkajícím se nozdry. Zbarvení není příliš spolehlivým rozlišovacím znakem, protože někteří jedinci ještěrky zelené mohou mít i v dospělosti nápadné pruhy na hřbetě a naopak u ještěrky balkánské mohou tyto pruhy chybět.
 +
 +====Rozšíření====
 +
 +Ještěrka zelená obývá především jih a jihovýchod Evropy, na Balkáně chybí na Peloponésu a Krétě. Areál na severu zasahuje i na naše území, kde je hojná především na jižní Moravě a okolo velkých řek v západních a středních Čechách.
 +
 +Na jihu sdílí ještěrka zelená část areálu s příbuznou ještěrkou balkánskou (//Lacerta trilineata//) a na západě (okolo Rýna) a v Itálii s ještěrkou //[[lacbil|Lacerta bilineata]]//, původně spadající pod druh //Lacerta viridis//.
 +
 +====Ekologie====
 +
 +Na Moravě tyto ještěrky najdeme především na slunných křovinatých svazích ve stepních oblastech jako je Pálava nebo Podyjí, ale obývají i vlhčí okraje lesů a okolí cest. V Čechách je ještěrka zelená vázaná na koryta velkých řek, kde se zdržuje nejčastěji na jižních svazích.
 +
 +<html><div style="text-align:center;"></html>
 +{{vypravy:palava-04:jesterkarna.jpg?200|Typická lokalita na Pálavě}}
 +<html></div></html>
 +
 +Za teplého a slunného počasí opouštějí ještěrky své úkryty a často je můžeme pozorovat v párech. Živí se vhodnými druhy hmyzu, ale vzhledem ke své velikosti může občas ulovit i drobné obratlovce jako například mláďata ještěrek nebo ptačí vejce. V nebezpečí uniká rychlým během a využívá známé úkryty na svém území, jako jsou husté keře a padlé stromy.
 +
 +Při svých pochůzkách během shánění potravy ještěrka spoléhá na svou schopnost rychle uprchnout v případě potřeby, takže je často možné přiblížit se na vzdálenost vhodnou k pohodlnému pozorování.
 +
 +Vzhledem k tomu, že můžeme u samců, ostatně jako u jiných druhů rodu //[[lacerta|Lacerta]]// pozorovat silně teritoriální chování, dochází na jaře k četným soubojům. Po páření zahrabává zhruba v květnu samička do země několik vajíček, která se líhnou asi za osmdesát dní. Na lokalitách s teplejším podnebím se asi za měsíc může snůška opakovat.
 +
 +
 +
 +=====Fotografie=====
 +
 +====Česko====
 +
 +===Pálava===
 +
 +<html><div style="text-align:center;"></html>
 +{{vypravy:palava-06:zelena1.jpg?200|Dospělý samec}} 
 +{{vypravy:palava-06:zelenad.jpg?200|Tentýž jedinec}} 
 +{{vypravy:palava-06:zelenajuv.jpg?200|Mládě}} 
 +{{vypravy:palava-06:zelenakozik.jpg?200|Další dospělý jedinec}} 
 +<html></div></html>
 +
 +===Podyjí===
 +
 +<html><div style="text-align:center;"></html>
 +{{vypravy:podyji-07:viridis.jpg?200|Dospělý jedinec}} 
 +{{vypravy:podyji-07:viridisatko.jpg?200|Mládě}}
 +<html></div></html>
 +
 +====Bulharsko====
 +
 +<html><div style="text-align:center;"></html>
 +{{expedice:bulharsko-06:2jesteratko.jpg?200|Mládě}} 
 +{{expedice:bulharsko-06:2lacertak.jpg?200|Dospělá ještěrka}} 
 +{{expedice:bulharsko-06:1jesterkaa.jpg?200}} 
 +{{expedice:bulharsko-06:1jestarkab.jpg?200}} 
 +{{expedice:bulharsko-06:3tauricus.jpg?200}} 
 +{{expedice:bulharsko-06:3jesterkora.jpg?200}} 
 +<html></div></html>
 +
 +====Řecko====
 +
 +===Edessa===
 +
 +<html><div style="text-align:center;"></html>
 +{{:expedice:recko-08:10_mg_9779.jpg?225}} 
 +{{:expedice:recko-08:10_mg_9781.jpg?100}} 
 +{{:expedice:recko-08:11_mg_9839.jpg?225}} 
 +{{:expedice:recko-08:11_mg_9840.jpg?225}} 
 +<html></div></html>
(CC) Evarcha 2001-2012
ISSN 1803-6171
 
data/herp/lacvir.txt · Poslední úprava: 2015/09/17 21:42 (upraveno mimo DokuWiki)     Nahoru