Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

data:herp:tesgra [2015/09/17 21:42] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +======Testudo graeca======
  
 +čeleď //[[data:herp:testudinidae|Testudinidae]]//
 +
 +rod //[[data:herp:testudo|Testudo]]//
 +
 +=====Želva žlutohnědá=====
 +
 +====Popis====
 +
 +Želva přesahující v dospělosti délku někdy i 30 centimetrů, žlutavě, hnědavě až zelenavě zbarvená s tmavými plochami na štítcích.
 +
 +Krunýř je relativně hladký a vysoce klenutý. Druh je možno poměrně snadno odlišit od podobné //[[data:herp:tesher|Eurotestudo hermanni]]// podle jediného suprakaudálního (nadocasního) štítku a absence hrotu na špičce ocasu. Stehna jsou navíc na zadní straně opatřena nápadnými výrůstky. Přestože suprakaudální štítek může být v některých případech dělený, další dva znaky umožňují spolehlivé určení. Problematické je rozlišení želvy žlutohnědé od podobně zbarvených mladých jedinců //[[data:herp:tesmar]]//, která se nápadněji liší jen relativně plošším krunýřem.
 +
 +====Rozšíření====
 +
 +Areál sahá od pobřeží Španělska přes Itálii a její ostrovy, kam byla zřejmě introdukována, až na Balkán, dále se vyskytuje v kavkazských státech a černomořském Rusku. Na Peloponéském poloostrově chybí, až na oblasti, kam byla introdukována (severozápadní a severovýchodní část), což může posloužit jako pomůcka k odlišení od [[data:herp:tesmar|želvy vroubené]].
 +
 +====Ekologie====
 +
 +Obývá široké spektrum prostředí, stejně jako želva zelenavá: macchie, okraje cest, archeologické lokality, pastviny, louky, písčité lokality, ale i světlé lesy.
 +
 +<html><div style="text-align:center;"></html>
 +{{expedice:bulharsko-06:1kere.jpg?200|Lokalita Testudo graeca, Gorna Breznica, BG}} 
 +{{expedice:bulharsko-06:5vytezek.jpg?200|Lokalita Testudo graeca, Stara Kresna, BG}} 
 +<html></div></html>
 +
 +Vrchol aktivity spadá do časného rána a večerních hodin, kdy nepanují extrémně vysoké teploty. Během jara a podzimu ale může být aktivní celý den. Zimuje v norách, které sama hloubí.
 +
 +K páření dochází na jaře a je spojeno s hlasitými zvukovými projevy samců. Samice snáší až 15 vajec do jamky v zemi a následně je zahrabávají.
 +
 +
 +=====Fotografie=====
 +
 +====Bulharsko====
 +
 +===Gorna Breznica===
 +
 +<html><div style="text-align:center;"></html>
 +{{expedice:bulharsko-06:1zelva1.jpg?200}} 
 +{{expedice:bulharsko-06:1zelva.jpg?200}} 
 +{{expedice:bulharsko-06:1zelvicka.jpg?200}} 
 +{{expedice:bulharsko-06:2krunyr.jpg?200}} 
 +{{expedice:bulharsko-06:3testudoo.jpg?200}} 
 +{{expedice:bulharsko-06:3testudov.jpg?112}} 
 +{{expedice:bulharsko-06:3zelvel.jpg?200}} 
 +<html></div></html>
 +
 +===Stara Kresna===
 +
 +<html><div style="text-align:center;"></html>
 +{{expedice:bulharsko-06:5zelvisko.jpg?200}} 
 +{{expedice:bulharsko-06:5zelvotak.jpg?200}} 
 +<html></div></html>
(CC) Evarcha 2001-2012
ISSN 1803-6171
 
data/herp/tesgra.txt · Poslední úprava: 2015/09/17 21:42 (upraveno mimo DokuWiki)     Nahoru