Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

pripravujeme [2011/10/01 15:33]
gladius [Připravujeme]
pripravujeme [2015/09/17 21:14] (aktuální)
Řádek 8: Řádek 8:
 =====Expedice===== =====Expedice=====
  
-Po dvou ne zcela vydařených sezónách (alespoň pokud jde o množství času, vyhrazeného expedicím) stále doufáme v pozitivní zvrat a naplánování delší výpravy. Strávili jsme úpěšný týden ve Slovinsku, kde jsme se seznámili s endemo+Po dvou ne zcela vydařených sezónách (alespoň pokud jde o množství času, vyhrazeného expedicím) stále doufáme v pozitivní zvrat a naplánování delší výpravy. Strávili jsme úpěšný týden ve Slovinsku, kde jsme se seznámili s endemity dalmatského pobřeží Balkánu, a také jsme během čtyřdenního výletu do Rakouska vypátrali na svazích Alp tajemné černé mloky, živorodé příbuzné našeho mloka skvrnitého. V příštích letech bychom si však opět rádi vyhradili na cestu celé dva týdny a pokusili se podrobně prozkoumat rozsáhlejší území v rámci pyrenejského či apeninského poloostrova. 
 + 
 +Vzhledem ke své dostupnosti se zatím jako nejreálnější možnost jeví severní Itálie, která je přímo plná nejrůznějších endemitů, především pokud jde o obojživelníky. Malou ochutnávku přinese již letošní článek [[expedice:italie-11]]. Příští rok bychom se však rádi vypravili vlastním autem a zaměřili se výhradně na nejnadějnější lokality v rámci navštívené oblasti. Ideální by samozřejmě bylo, pokud by se expedici podařilo uskutečnit v jarních měsících, kdy jsou obojživelníci výrazně aktivnější. 
 + 
 +Pro příští léta se nabízí několik variant. Aktuálně nejvíce nás láká Portugalsko a jihozápadní Španělsko, konkrétně opět obojživelníci, jejichž vrchol aktivity v těchto oblastech nastává s příchodem zimy. Odložená expedice do Thrákie pak také nadále zůstává v našem hledáčku. Všechny tři jižní poloostrovy zatím stále představují obrovskou zásobárnu námi zatím nenalezených endemitů, v příštích letech se na ně tedy hodláme opět zaměřit. 
 + 
 +=====Výpravy po ČR===== 
 + 
 +Po loňských výpravách nám v Česku zbývá jediný nevyfotografovaný plaz, kterým je želva bahenní. Vypravíme se za ní tedy na lednické rybníky, kde ji v předminulé sezóně spatřil na okamžik pouze Jiří. Na naši herpetofaunu se budeme soustředit i nadále, a to při výpravách na různé drobné lokality, abychom doplnili fotografie také našich obojživelníků. Dále se nabízí cesty za neobvyklými zástupci naší fauny, například na severní Moravu za mihulemi nebo listonohy. 
 + 
 +=====DVD===== 
 + 
 +Pro zájemce o bližší informace o expedici Pálava 2004 jsme vyrobili DVD s asi půlhodinovým filmem a nejlepšími fotografiemi, které je možné objednat na adrese info@evarcha.cz za symbolickou cenu pokrývající pouze náklady na materiál. (''pozn.: V současné době nedostupné.'') 
 + 
 +Jelikož zmiňované DVD Pálava 2004 není nejlepší ukázkou toho, jak vypadají naše expedice a většině diváků budou asi desetiminutové němé záběry obracení kamenů připadat nudné, vyrobili jsme s Jiřím video Haďáci, které zájemcům ukáže komentované odchyty našich nejhojnějších hadů, ale i dalších zajímavých živočichů, které při jejich hledání najdeme. První část představuje odchyt užovky hladké na Pálavě a budete mít možnost vidět také slepýše křehkého, ještěrku obecnou a zelenou, roháče a další. Druhá část ukazuje odchyt užovek obojkových v okolí Ludkovické přehrady. Třetí část byla natočena v Jeseníkách při odchytu zmije obecné a kromě ní představí různé druhy hmyzu a malé ještěrky živorodé. Zbývající část, o užovce podplamaté, jsme natočili v srpnu na brněnské přehradě a celé DVD by mělo být k dispozici v konečné verzi letos na jaře. Je určeno především spřáteleným vzdělávacím ústavům s výslovným věnováním Gymnáziu Zlín. (''pozn.: V současné době nedostupné. Pracujeme na upravené verzi.'') 
 + 
 +<html><div style="text-align: center;"></html> 
 +{{hadaci_obal.jpg?300|Obal DVD Haďáci}} 
 +<html></div></html> 
 + 
 + 
 +=====Stránky===== 
 + 
 +Před koncem roku 2007 jsme dokončili kompletní přesun obsahu staré Evarchy na novou a zároveň stránky obohatili o nové sekce, které se budou nadále rozšiřovat a doplňovat tak informace z článků a expedic. Postupně tak plníme a uspořádáváme sekci [[:data|Informace o druzích]], kde budou přibývat popisy druhů a všechny dostupné fotografie z našich výprav. 
 + 
 +Připravujeme také novou nabídku do levého sloupce, která bude při čtení článků odkazovat na vybraná související témata, aby byla orientace na stránkách snazší. Dále je nutné upravit původnější články a přidat do nich odkazy na informace o druzích přímo vždy k první zmínce o daném druhu. 
 + 
 +Zrušená sekce Hadi bude zastoupena informacemi uvedenými v kartách jednotlivých druhů hadů a zakomponována tak do sekce Informace o druzích. 
 + 
 +=====Členství===== 
 + 
 +Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu členů Evarchy jsem se rozhodl dát stálému členství nějakou formu a řád a zavést na stránkách sekci s organizačními pokyny a informacemi pro stálé členy. Stálé členství bude poskytovat určité drobné i větší výhody, členům bude například automaticky nabízena účast na expedicích a budou se moci aktivně účastnit jejich plánování, získají e-mailovou adresu ve tvaru clen@evarcha.cz atd. 
 + 
 +Pro sdružování zájemců z řad veřejnosti bylo zřízeno občanské sdružení Evarcha. Zájemci mohou žádat o členství na adrese dle kontaktních informací uvedených na stránkách http://os.evarcha.cz.
(CC) Evarcha 2001-2012
ISSN 1803-6171
 
pripravujeme.1317476038.txt.gz · Poslední úprava: 2015/09/17 21:13 (upraveno mimo DokuWiki)     Nahoru