Historie novinek

2014

V roce 2014 k žádným změnám nedošlo. Čtenářům se tímto omlouváme a pokusíme se o nápravu v roce příštím. V dohledné době například připravujeme zveřejnění článků o cestách do Makedonie či Mexika, jež v tomto roce proběhly.

2013

19.06.2013 - Opraveny chyby ve zbylé části článku Portugalsko.

15.06.2013 - Opraveny překlepy v první půli článku Portugalsko.

14.06.2013 - Dokončen článek o letošní vydařené expedici do Portugalska. V příštích dnech budou opravovány případné chyby v textu a doplňovány popisky u fotografií.

09.06.2013 - Přidána předposlední část textu k článku Portugalsko.

13.05.2013 - Přidána další část textu k článku Portugalsko.

10.05.2013 - Přidána větší část textu k článku Portugalsko.

22.03.2013 - Přidána další část textu k článku Portugalsko.

21.03.2013 - Přidána další část textu k článku Portugalsko.

27.01.2013 - Doplněny stručné popisy rosničky středomořské (Hyla meridionalis), rosničky italské (Hyla intermedia), rosničky sardinské (Hyla sarda) a rosničky Savignyho (Hyla savignyi), včetně charakteristiky celé čeledi.

26.01.2013 - Přidán popis rosničky zelené (Hyla arborea)

25.01.2013 - Zveřejněny fotografie k plánovanému, poněkud opožděnému, článku o předloňské cestě do Itálie.

23.01.2013 - Přidána další část textu k článku Portugalsko.

22.01.2013 - Přidána další část textu k článku Portugalsko.

20.01.2013 - Přidána další část textu k článku Portugalsko.

14.01.2013 - Přidána část textu k článku Portugalsko.

05.01.2013 - U připravovaného článku o expedici Portugalsko byly zveřejněny všechny fotografie. Text snad bude brzy následovat.

2012

31.08.2012 - Publikován první odstavec připravovaného článku o letošní velice úspěšné expedici do Portugalska.

30.08.2012 - Zveřejněna nová anketa o cíli příštích expedic. Hlasovat můžete v panelu vlevo.

07.01.2012 - Přidány fotografie krátkonožky asijské (Ablepharus pannonicus) (na stránku krátkonožky evropské) a štíhlovky Ravergierovy.

06.01.2012 - Zveřejněny fotografie k plánované pohlednici Adély Dorňákové, která pro nás vyfotila několik herpetologických úlovků archeologické expedice do Uzbekistánu.

05.01.2012 - Dokončen článek Rakousko a Maďarsko (včetně fotografií).

02.01.2012 - Zveřejněno několik prvních fotografií v článku Rakousko a Maďarsko.

2011

27.12.2011 - Přidány fotografie na stránku o mlokovi černém (Salamandra atra), kterého jsme zastihli při letošní výpravě do Rakouska.

10.10.2011 - Přidány další odstavce o expedici Rakousko a Maďarsko.

09.10.2011 - Zveřejněna první část článku o naší letošní výpravě za mloky černými do Rakouska. V brzké době budou následovat fotografie.

10.04.2011 - Opraveny nalezené chyby v článku Pískovna Bzenec - Přívoz, přidány fotografie k druhům Hyla arborea a Pseudepidalea viridis. Vytvořena stránka pro informace o čolkovi dunajském a skokanu ostronosém s prvními fotografiemi.

06.04.2011 - Přidány fotografie slepýše peloponéského. (Děkujeme I. Schneiderové za zapůjčení :)

05.04.2011 - Do článku Pohlednice: Kanada přidána mapa úlovků.

26.03.2011 - Přidán odkaz Mapování s možností zobrazení a filtrování většiny herpetologických úlovků z našich cest. Data z posledních zbývajících výprav budou dodána v dohledné době.

03.02.2011 - Doplněny profily všech nalezených druhů pod článkem Pohlednice: Kanada.

01.02.2011 - Po delší přestávce jsem se vrhnul na článek Pohlednice: Kanada a zdárně jej dokončil. Přeji příjemné chvíle při jeho četbě za chladných zimních večerů. Pod článkem také naleznete krátké popisy prvních tří druhů nalezených obojživelníků.

31.01.2011 - Přidáno dalších několik odstavců k článku Pohlednice: Kanada.

29.01.2011 - Přidáno několik odstavců k článku Pohlednice: Kanada.

27.01.2011 - Přidáno několik odstavců k článku Pohlednice: Kanada.

26.01.2011 - Přidáno několik odstavců k článku Pohlednice: Kanada. V předchozí části textu opraveny všechny odhalené chyby.

2010

20.10.2010 - V sekci Články - Téma byl zveřejněn krátký článek o národním parku South Downs v Anglii. Jedná se o placenou inzerci, která je na našich stránkách novinkou, ale doufáme, že přispěje ke zkvalitnění provozu stránek. Zároveň se blíží Vánoce, a tak přejeme čtenářům klidné svátky a především brzký příchod jara a s ním další plodné herpetologické sezóny.

30.10.2010 - Přidáno několik odstavců k článku Pohlednice: Kanada.

14.09.2010 - K uctění Mezinárodního roku biodiverzity jsem se rozhodl s čtenáři podělit o zážitky z desetidenního pobytu v Kanadě, během kterého jsem se setkal s řadou zástupců severoamerické fauny. Formou kratšího článku tak přispějeme alespoň k navýšení biodiverzity prezentované na těchto stránkách. V budoucnu se snad návštěvníci dočkají více takovýchto exotických zpestření. Několik minulých výletů máme v záloze.

19.08.2010 - Aktualizována systematika čeledí Salamandridae a Anguidae.

18.08.2010 - Dokončen článek o návštěvě bzenecké pískovny.

31.07.2010 - Přidána další část článku Pískovna Bzenec - Přívoz.

30.07.2010 - Upraven článek Pískovna Bzenec - Přívoz.

29.07.2010 - Přidán článek o druhé návštěvě bzenecké pískovny v dubnu letošního roku (Návrat do noční pískovny).

28.07.2010 - Zveřejněny fotografie k připravovaným článkům nPP Bašňov a Záhlinické rybníky a nPP Bašňov. Přidány fotografie k druhu Pseudepidalea viridis a u článku Slovinsko doplněny popisky fotografií.

27.07.2010 - Změna obrázku (“loga“) na úvodní straně Evarchy. Nové logo se snaží prezentovat diverzitu barev a tvarů skrytou v rozmanitosti živé přírody a naznačit čtenářům, že se i nadále budeme snažit působit jako čtečka tohoto pestrého čárového kódu a zprostředkovávat vám po částech zážitky a obrazy, získané na cestách po české i evropské přírodě.

25.07.2010 - Dokončen článek Podyjí.

24.07.2010 - Dokončen článek Slovinsko a zveřejněny všechny související fotografie. Zahájeny práce na zpožděném článku Podyjí.

23.07.2010 - Přidána další část článku Slovinsko (den 2.).

22.07.2010 - Přidány fotografie macaráta jeskynního a popis poddruhu Proteus anguinus parkelj.

21.07.2010 - Dokončena první pětina článku Slovinsko.

02.07.2010 - Zveřejněny první odstavce článku letošní expedici Slovinsko.

30.06.2010 - Zahájeny práce na článku o letošní výpravě do Slovinska.

08.06.2010 - Zahájeno hlasování v nové anketě (viz levý sloupec). Výsledky starších anket jsou k nahlédnutí zde. Zveřejněny poslední zbývající fotografie k dokončenému článku Katalánsko a Andorra.

23.05.2010 - Dokončen článek o loňské expedici Katalánsko a Andorra. V příštích dnech budou přidány zbývající fotografie. Přejeme návštěvníkům příjemnou četbu a omlouváme se za zpoždění.

22.05.2010 - Článek Katalánsko a Andorra téměř dokončen. Zážitky z posledního dne budou přidány během do konce měsíce.

12.05.2010 - Zveřejněny fotografie k připravovanému článku o pískovně v Bzenci.

27.03.2010 - Zveřejněn dlouho chystaný článek o našich přípravách na cesty - Pět let expedic s Evarchou. Po dlouhé době článek, který se podařilo dokončit v dostatečně krátkém čase na to, aby mohl být publikován vcelku.

14.03.2010 - Provedeny drobné grafické změny v sekcích Expedice, Cesty po ČR a Články.

11.03.2010 - V sekci Member zone zveřejněny informace o plánované výpravě za skokany ostronosými.

06.03.2010 - Přidán další text k článku Katalánsko a Andorra.

04.03.2010 - Přidán další text k článku Katalánsko a Andorra.

01.03.2010 - Přidán další text k článku Katalánsko a Andorra.

24.01.2010 - K druhům Salamandra salamandra, Alytes obstetricans, Discoglossus pictus, Bufo bufo, Pelophylax perezi, Tarentola mauritanica, Psammodromus algirus, Podarcis tiliguerta, Podarcis sicula, Podarcis muralis, Anguis fragilis, Hierophis viridiflavus, Natrix maura, Malpolon monspessulanus a Vipera aspis byly přidány nové fotografie.

16.01.2010 - Přidal jsem novou verzi několika ztracených odstavců z článku Katalánsko a Andorra a doplnil fotografie k dosud napsanému textu.

14.01.2010 - Přidány dva krátké odstavce k článku Katalánsko a Andorra. Jelikož jsem na textu pracoval v autobuse cestou z Prahy a kvůli přerušenému spojení se původní verze neuložila správně, z dalších několika odstavců nic nezbylo. Pokusím se je však doplnit, dokud mám alespoň jejich koncept ve vlastní paměti.

2009

22.12.2009 - Opraveny nejnápadnější chyby v článku Katalánsko a Andorra a přidáno několik fotografií.

20.12.2009 - Zcela přeorganizována sekce Informace o druzích. Změny se sice navenek nijak neprojeví, ale doufáme, že značně usnadní, a tedy i urychlí přidávání odkazů na jednotlivé druhy přímo do článků, aby byly všechny informace a fotografie snáze dostupné.

04.12.2009 - Přidána další část článku Katalánsko a Andorra.

01.12.2009 - Přidána první část fotografií ke článku Katalánsko a Andorra.

30.11.2009 - Přidána další část článku Katalánsko a Andorra.

29.11.2009 - Dokončena část článku Katalánsko a Andorra o cestě po národním parku Montseny.

16.11.2009 - Po delší době přidány tři odstavce k článku Katalánsko a Andorra.

19.10.2009 - Přidáno několik slov k článku Katalánsko a Andorra.

23.09.2009 - Zveřejněny první odstavce článku o letošní expedici Katalánsko a Andorra.

10.09.2009 - Dokončen článek Sardinie.

12.08.2009 - Do 26.8. přerušeny práce na článcích z důvodu konání expedice Španělsko 2009 - Katalánsko, Andorra.

11.08.2009 - Přidána další část článku Sardinie.

08.08.2009 - Přidán krátký odstavec k článku Sardinie.

07.08.2009 - Zveřejněna první část článku Sardinie.

06.08.2009 - Přidány popisy druhů Hellenolacerta graeca, Podarcis erhardii, Podarcis peloponnesiaca. Přeřazeny chybně určené fotografie druhů Podarcis taurica a Lacerta viridis. Určení opravil Petr Balej (Balcanica.cz). Děkujeme.

05.08.2009 - Zpracovány a přidány popisy druhů a fotografie paještěrek rodu Algyroides.

04.08.2009 - Zveřejněny fotografie k chystanému článku Sardinie.

08.07.2009 - Kompletně přepracována hlavní stránka sekce Informace o druzích. Nové grafické uspořádání umožňuje snazší orientaci a nalezení jednotlivých podsekcí.

07.07.2009 - Provedeny změny v grafické úpravě stránek a zahájeny práce na článku z exkurze PřF UK na ostrov Brač. Do sekce Informace o druzích přidány následující druhy nebo fotografie: Salamandra salamandra, Bombina bombina, Pseudepidalea viridis, Rana dalmatina, Hemidactylus turcicus, Anguis fragilis, Pseudopus apodus, Lacerta trilineata, Dalmatolacerta oxycephala, Podarcis melisellensis, Natrix natrix, Natrix tessellata, Zamenis longissimus, Hierophis gemonensis, Malpolon insignitus, Telescopus fallax.

14.05.2009 - V sekci Články přidán „fotopříběh“ Za hady na brněnskou přehradu.

25.03.2009 - Přidán odkaz na galerii http://upload.evarcha.cz, do které byly přidány fotografie z výpravy do nPP Bašnov u Tlumačova. Po zpracování budou fotografie zveřejněny na Evarše.

09.03.2009 - Přidány fotografie Discoglossus pictus a Pleurodeles waltl.

28.02.2009 - Po článku Řecko následuje dokončení článků Kamenárka a Prokopské údolí. Aktualizována stránka Redakce a Připravujeme.

27.02.2009 - Po dlouhé době se mi podařilo dokončit článek Řecko. Později budou opraveny případné chyby. V blízké době budu pokračovat v dokončování článků v sekci Cesty po ČR.

26.02.2009 - Přidána stránka věnovaná herpetofauně a endemitům Pyrenejského poloostrova a doplněny všechny zbývající fotografie do článku Řecko.

25.02.2009 - Přidány fotografie následujících druhů: ropucha obecná, ropucha zelená, skokan řecký, skokan západořecký, skokan balkánský, želva zelenavá, želva vroubená, gekon egejský, paještěrka peloponéská, ještěrka zední, ještěrka peloponéská, ještěrka řecká, ještěrka balkánská, krátkonožka obecná, užovka obojková, užovka podplamatá, šírohlavec východní, užovka pardálí, užovka levhartí, zmije růžkatá.

21.02.2009 - Do článku Řecko doplněny všechny mnou zhotovené fotografie. Jiřího obrázky budou zveřejněny v příštích dnech.

19.02.2009 - Přidána další část článku Řecko.

02.02.2009 - Národní knihovna ČR rozhodla o archivaci stránek Evarchy systémem WebArchiv a o zařazení do katalogu NK ČR a do České národní bibliografie.

28.01.2009 - Přidán další odstavec k článku Řecko.

16.01.2009 - Přidána část článku Řecko.

09.01.2009 - Přidána další část článku Řecko a provedeny drobné úpravy v seznamech Herpetofauna Korsiky a Sardinie a Plethodontidae.

07.01.2009 - Přidal jsem další část k článu Řecko.

06.01.2009 - Začal jsem se zpožděním pracovat na článku Kamenárka. Pokusím se další části textu zveřejňovat spolu s článkem Řecko. Zbylé dva články snad budou brzy následovat.

03.01.2009 - Přidán popis čeledi Testudinidae a želvy stepní a další část článku Řecko.

2008

31.12.2008 - Přidány popisy následujících druhů: gekon egejský, gekon turecký, gekon zední, želva zelenavá, želva žlutohnědá, želva vroubená, želva bahenní, želva tmavobřichá.

30.12.2008 - Přidána první část fotografií z letních cest po Řecku.

29.12.2008 - Přibyl popis ještěrky korsické.

08.12.2008 - Aktualizoval jsem stránku Připravujeme.

28.11.2008 - Přibyla další rozsáhlejší část článku Řecko.

27.11.2008 - Psaní článku Řecko mi se snižující se venkovní teplotou působí stále větší potěšení, a tak si dnes můžete přečíst několik dalších odstavců.

24.11.2008 - Opět jsem přidal několik odstavců ke zdá se nekonečnému článku Řecko.

04.11.2008 - V Řecku zůstáváme v 900 m n. m. a lovíme krátkonožky. Ale práce na článku pokračují a brzy se dočkáte dalšího textu z naší zářijové výpravy.

03.11.2008 - V článku Řecko jsme se probudili do dalšího dne a vystoupali do vyšších nadmořských výšek. Brzy jistě postoupíme ještě dál a podělíme se o zážitky z dalších dní.

23.10.2008 - Přidal jsem další, malou část textu do článku Řecko a opravil snad většinu chyb a překlepů, které se zatím vyskytly.

21.10.2008 - Přibylo několik dalších odstavců k článku Řecko.

20.10.2008 - Jak jste si mohli všimnout během posledních dní, včera jsme slavili výročí přesunutí Evarchy na doménu evarcha.cz. Výroční logo je k nahlédnutí zde. A práce na článku Řecko opět o několik řádků pokročily.

15.10.2008 - Již delší dobu postupně přidávám text k článku Řecko. Práce snad bude pokračovat i nadále a brzy se můžete těšit na první fotografie.

22.09.2008 - Dnes je to přesně jeden rok, co jsme uvedli do provozu novou podobu Evarchy. Stejně jako se nám úspěšně podařilo vyřešit počáteční technické nedostatky v provozu stránek, zvládli jsme také organizaci letošních výletů a expedic, a tak snad budou čtenáři spokojeni s pomalu přibývajícími články, fotografiemi i dalším obsahem. Slavnostní logo bude připomínat spuštění stránek a také registraci domény, od které uběhne právě rok dne 19. října, kdy se snad ti, kdo nemají zálibu v obměnách našeho titulního obrázku, dočkají verze standardní. Přejeme Evarše i všem věrným, ale i příležitostným návštěvníkům, další úspěšné roky.

21.09.2008 - Protože práce na článku o Řecku pokračují pomalu, zveřejnili jsme prozatím alespoň fotografie k některým nalezeným druhům. Vše naleznete v sekci Informace o druzích. Jedná se zatím o tyto druhy: Bufo bufo, Pelophylax epeiroticus, Pelophylax kurtmuelleri, Rana graeca, Emys orbicularis, Mauremys rivulata, Eurotestudo hermanni, Testudo marginata, Cyrtopodion kotschyi, Hemidactylus turcicus, Podarcis erhardii, Ablepharus kitaibelii a Natrix tessellata.

18.09.2008 - Jiří zprovoznil jazykové verze. Na překladu budeme průběžně pracovat.

13.09.2008 - Jako předzvěst připravovaného článku o expedici Řecko jsme zveřejnili fotografie mladého šírohlavce východního.

10.08.2008 - Aktualizoval jsem seznam Plazi a obojživelníci ČR a doplnil několik grafických prvků do levého menu.

09.08.2008 - Po návratu z Podyjí zveřejněny fotografie včetně užovky stromové.

04.08.2008 - Aktualizoval jsem systém v článku Hlavonožci.

30.07.2008 - Přidány fotografie užovky obojkové z Fryštáku.

28.07.2008 - Aktualizováno na novou verzi DokuWiki. Dočasný výpadek jazykových verzí.

19.07.2008 - U rosničky Hyla sarda přidán zvukový záznam.

17.07.2008 - Dokončil jsem článek Sardinie a Korsika z letošní výpravy na tyto dva ostrovy. V sekci Informace o druzích přibyly fotografie čolka obecného, čolka horského, čolka velkého, kuňky obecné, blatnice skvrnité, skokana krátkonohého, skokana zeleného, želvy nádherné a ještěrky obecné. Zveřejnili jsme také fotografie z výpravy do Prokopského údolí. Článek bude brzy následovat.

16.07.2008 - Podařilo se mi napsat první polovinu článku Sardinie a Korsika v sekci Expedice. Dokončení se snad dočkáte v příštích dnech.

15.07.2008 - Po návratu z prázdnin na Sardinii a Korsice jsem přidal fotografie z cest a také obrázky k následujícím druhům: mlok sardinský, mlok korsický, rosnička sardninská, skokan Bergerův, želva Hermannova, gekon zední, ještěrka korsická, ještěrka italská, užovka maurská, štíhlovka žlutozelená.

08.06.2008 - Přidány další fotky rosniček, tentokrát pořízených fotoaparátem.

01.06.2008 - Upravili jsme seznam herpetofauny ČR v sekci Informace o druzích, připravujeme ke zveřejnění fotografie dalších druhů a články z posledních dvou výprav (Kamenárka a Prokopské údolí). Přidány fotografie rosničky zelené.

22.05.2008 - na adrese http://upload.evarcha.cz naleznete fotografie v nové Evarcha galerii, všechny v původním rozlišení. Stránka slouží především autorům k výměně fotografií, ale některé galerie jsou přístupné i ostatním návštěvníkům. Fotografie se budou časem průběžně nahrazovat novými kvůli úspoře místa.

13.05.2008 - V kapitole Plazi a obojživelníci ČR přibyl seznam druhů doplněný fotografiemi a dalšími informacemi.

12.05.2008 - V sekci Informace o druzích jsem se pokusil přehledně uspořádat odkazy na stránky našich druhů plazů a obojživelníků obsažených na Evarše. Další informace budou průběžně doplňovány.

03.05.2008 - Po včerejším výletu jsme zveřejnili fotografie z lomu Kamenárka u Štramberka. Zároveň jsme je doplnili k informacím o druzích, konrétně jde o ještěrku zední, čolka velkého, čolka obecného, kuňku žlutobřichou a jednu fotografii ještěrky obecné. V sekci Autoři věnované informacím o stránkách jsem doplnil informace o historii stránek včetně náhledů starších verzí. Další změny se týkají sekce Member zone, kde jsem založil seznam druhů české herpetofauny s poznámkami o pozorování pro potřeby autorů a uspořádal informace o plánovaných a minulých expedicích.

01.05.2008 - Splnili jsme náš dluh vůči čtenářům a zřídili knihu návštěv a navíc „poradnu“ na stránce Autoři, ze které můžete odesílat dotazy přímo na adresu Evarchy s využitím jednoduchého formuláře.

30.04.2008 - Přidány fotografie ropuchy obecné a čolka obecného.

27.04.2008 - Do sekce Články přidány fotografie z exkurze na Libický luh a část článku Postřehy z Makedonie. Plánujeme výpravu do lomu Kamenárka u Štramberka (info pro účastníky v Member zone).

11.04.2008 - Opravena některá určení plazů v článcích Španělsko 2004, Bulharsko 2006, Makedonie 2007 a v sekci Informace o druzích. Přidány (přeřazeny) fotografie druhů Lacerta trilineata, Testudo hermanni, Macroprotodon brevis, Dolichophis caspius, Zamenis longissimus.

22.03.2008 - Provedeny další drobné změny v grafické podobě stránek. Upravena a zpřehledněna sekce Informace o druzích. Do článků o expedicích postupně přidáváme přímo do textu odkazy na informace o jednotlivých druzích. Aktualizována stránka Připravujeme.

14.03.2008 - Provádíme drobné změny v grafice a dolaďujeme celkový vzhled stránek. Aktualizována stránka Připravujeme.

12.03.2008 - Anketa rozhodla o naší příští expedici, a tak se letos vydáme na výpravu do Řecka, nejspíše do Makedonie a Thesálie. Než se dočkáte článku, můžete pomalu začít hlasovat v anketě nové, tentokrát trochu dlouhodobější, která může pomoci určit směry našich dalších cest. Výsledky starších anket si budete moci prohlédnout po kliknutí na odkaz pod aktuálním hlasováním.

23.02.2008 - Nové logo stránek dostalo definitivní podobu. Na to původní můžete, chcete-li, zavzpomínat #zde. Anketa byla přemístěna do samostatného rámečku v levém sloupci. Začal jsem také přidávat informace o lokalitách k záznamům o hadech (vše v sekci Informace o druzích pod příslušným druhem).

22.02.2008 - stránky dostaly nové, expedičně laděné logo s fotkami několika sympatických úlovků pro potěšení během zimních dní.

21.02.2008 - Upraven seznam oblastí v sekci Herpetofauna evropského středomoří.

20.02.2008 - Dokončen systém evropské herpetofauny v sekci Informace o druzích. Přidávání popisů druhů bude pokračovat postupně a jen u vybraných skupin.

11.02.2008 - V sekci Informace o druzích jsme připravili základ přehledného systému evropských plazů a obojživelníků, přes který se budou návštěvníci moci dostat ke všem našim záznamům o jednotlivých druzích. K některým druhům už přidáváme stručné popisy a naše fotografie. Pokusili jsme se upravit velikosti nadpisů kvůli přehlednosti článků, design snad postupně doladíme do optimální podoby.

10.02.2008 - Vyřešeny nedostatky v zobrazování správných popisků u fotografií z expedic.

09.02.2008 - Doplnil jsem popisky fotografií v nových článcích v sekci Cesty po ČR a u starých článků doplnil popisky podle staré verze Evarchy. Podobným způsobem budeme pokračovat u článků o zahraničních cestách, pokud jsme tak neučinili při převodu ze staré Evarchy na novou. Po odstranění všech nedostatků se budeme více věnovat sekci Informace o druzích.

06.02.2008 - Se zpožděním jsme zveřejnili velkou část článku Podyjí o naší loňské výpravě. Zbytek bude doplněn snad již v průběhu týdne.

27.01.2008 - Provedena menší změna vzhledu na úvodní stránce.

24.01.2008 - Dokončil jsem (se zpožděním) článek o výpravě na Střelickou bažinku a zveřejnil jej spolu se všemi fotografiemi.

10.01.2008 - Během Vánoc přidány popisy některých druhů ještěrek a želvy řecké v sekci Plazi a obojživelníci středomoří a rozšířena stránka Autoři.

2007

29.12.2007 - Pokračují práce na sekci Plazi a obojživelníci středomoří (Herpetofauna evropského středomoří).

26.12.2007 - Zprovoznili jsme část nové sekce Plazi a obojživelníci středomoří, kde naleznete seznamy druhů sestavené pro herpetologicky nejzajímavější místa evropského středomoří. Evarchu jsme také obohatili o několik drobných grafických prvků a upravili zobrazování tabulek.

06.12.2007 - Dokončili jsme přesun staré Evarchy na novou a doplněné fotografie u starších článků sjednotili s novějšími na výšku 150 px..

04.12.2007 - Přidány seznamy hadů Ukrajiny, Lucemburska, Moldavska, San Marina a evropské části Kazachstánu.

03.12.2007 - Přidán seznam hadů evropské části Ruska.

29.11.2007 - Zveřejnili jsme fotografie k chystaným článkům o výpravě na střelickou bažinku a do Podyjí. Články budou dokončovány po vyřešení technických problémů s připojením. Mildew zavedl vytváření náhledů stránky pro tisk (viz levé menu).

14.11.2007 - Založena sekce Ke stažení pro uveřejňování videí a užitečných nebo jinak zajímavých souborů.

09.11.2007 - Přidány fotografie užovky girondské, štíhlovky rusalčí, užovky hladké, Lytorhynchus diadema, užovky obojkové, užovky podplamaté a zmije písečné. Provedeny drobné změny ve struktuře stránek s popisy druhů a organizaci sekce Informace o druzích.

06.11.2007 - Přidány fotografie užovky maurské a girondské. Do sekce Autoři přidány odkazy na profily autorů.

01.11.2007 - V sekci Informace o druzích přidány stránky s daty o všech námi odchycených druzích hadů včetně části zpracovaných lokalitních záznamů a fotografií.

31.10.2007 - V sekci Informace o druzích jsem zprovoznil seznamy druhů podle čeledí a doplnil údaje o užovce podplamaté a štíhlovce rusalčí (poze orientační verze).

30.10.2007 - V sekci Články kompletně zveřejněn obsah původní Evarchy ze sekcí Akvaristika Teraristika, Polyneoptera, Hlavonožci a Pavouci.

26.10.2007 - mildew provedl jisté změny v grafické úpravě. Zprovoznil jsem hlavní část sekce Články, a to oddíl Téma, kde zatím naleznete původně samostatné sekce Polyneoptera, Hlavonožci, Pavouci a článek Živočichové ČR. Jiří pokračuje v doplňování fotografií k starším expedicím.

24.10.2007 - Navrhnul jsem zkušební verzi stránky Články, připravenou ke zveřejnění zbytku původního obsahu Evarchy a poté přidání nově chystaných článků.

19.10.2007 - Stránky přemístěny na www.evarcha.cz

16.10.2007 - Doplnil jsem další seznamy hadích druhů v sekci Informace o druzích a u některých starších přidal národní názvy. K úplnému dokončení sekce zbývá zveřejnit 7 seznamů větších států a několik článků k nejmenším zemím Evropy.

12.10.2007 - V oddělení Hadi - checklisty sekce Informace o druzích zveřejněny seznamy druhů u poloviny evropských států, většinou včetně národních názvů.

09.10.2007 - Doplněn zbytek fotografií do článku Bulharsko v sekci Expedice.

25.09.2007 - K článku Bulharsko přidány fotografie ze 4. a 5. dne cesty.

24.09.2007 - Přidal jsem další fotografie k článku Bulharsko.

23.09.2007 - Dokončena nová stránka Autoři, kde oproti staré Evarše naleznete též kontakt a několik fotografií ke každému z nás. Fanoušci ocení :)

22.09.2007 - Stránky zpřístupněny z adresy http://evarcha.no-ip.org. Do článku Makedonie jsem vložil všechny fotografie a pokračuje přidávání fotografií k článku o Bulharsku. Zřízena nová sekce s provizorním názvem Informace o druzích. Postupně budou přidávány informace do jednotlivých kategorií. Pokračuje plnění nové Evarchy daty.

16.09.2007 - Zprovoznili jsme zkušební verzi nové Evarchy, kterou se zatím na adrese http://212.47.24.201:8888/Evarcha/ postupně snažíme naplnit daty a urychlit tak úplné spuštění.

Stará Evarcha

2007

07.09.2007 - Po dlouhotrvajících problémech s nedostatkem místa se mi podařilo zveřejnit celý článek o expedici do Makedonie. Pokusím se přidat i několik fotografií, ale vzhledem k přetrvávající kritické situaci bude zřejmě muset úplné zveřejnění počkat, dokud nepřejdeme na server s větším prostorem pro stránky. K článku Makedonie jsem přidal také seznam druhů makedonských hadů a při této příležitosti opravil též seznam bulharských hadů v souladu s aktuálním názvoslovím.

26.07.2007 - V sekci expedice si můžete přečíst první část článku o naší cestě do Makedonie. Aktualizoval jsem stránku Připravujeme.

03.05.2007 - Dokončil jsem text článku o expedici Bulharsko v sekci Expedice.

02.05.2007 - V článku Bulharsko jsme se probudili do posledního dne. Nechci být zbytečně optimistou, ale dokončení během tohoto víkendu mi připadá reálné :)

01.05.2007 - Doplnil jsem další část k článku Bulharsko a blížím se tak k jeho dokončení. Opravil jsem určení slíďáka v sekci „Pavouci/Úlovky čtenářů“.

16.01.2007 - Opět jsem doplnil článek Bulharsko přidáním několika delších částí.

2006

27.11.2006 - K článku Bulharsko po delší době přibyla rozsáhlejší část. Zároveň započala kompletní reorganizace článek, jejíž projevy jsou zatím sice téměř neznatelné, předznamenávají však velké změny. Položka „Připravujeme“ v levém menu byla přesunuta pod sekci Expedice a přibyla nová položka „Členství“ kladoucí si za cíl vnést pořádek do poměrů v Evarše.

07.11.2006 - V článku Bulharsko v sekci Expedice si můžete prohlédnout první fotografie. Sekce Downloads prozatím zrušena kvůli nedostatku místa.

02.11.2006 - Pokračuje zveřejňování článku Bulharsko. Dokončen den první.

23.10.2006 - K článku Bulharsko v sekci Expedice přibyla další část.

23.10.2006 - Zveřejnil jsem první část článku o expedici Bulharsko 2006 spolu s kompletním seznamem Hadi Bulharska a aktualizoval sekci Připravujeme.

09.10.2006 - Aktualizoval jsem sekci Připravujeme a přichystal sekci Expedice pro postupné zveřejňování článků Bulharsko a Střelice (2006).

19.08.2006 - Dokončil jsem článek o expedici Jeseníky a aktualizoval sekci Připravujeme.

16.08.2006 - Článek o expedici Jeseníky jsem rozšířil o několik delších odstavců a o fotografie.

08.07.2006 - K článku o expedici do Jeseníků jsem přidal jeden odstavec a první fotografie.

06.07.2006 - Zveřejnil jsem první část článku o výpravě na Jeseníky a aktualizoval stránku Připravujeme.

06.07.2006 - Napsal jsem článek o červnové expedici na Pouzdřany a Pálavu a zveřejnil jej včetně fotografií v sekci Expedice. Aktualizoval jsem sekci Připravujeme. Pro spoluautory a členy Evarchy jsem založil sekci Members. Z důvodu nedostatku místa jsem zrušil sekci video, ve které byly ke stažení pouze krátké a poměrně nekvalitní záběry některých mých zvířat.

26.04.2006 - Přidal jsem všechny zbývající fotografie k článku Expedice/Střelice.

30.03.2006 - Opravil jsem nefunkční odkazy na některých fotkách v článku Expedice/Střelice a doplnil článek Připravujeme.

18.03.2006 - Dokončil jsem článek o naší výpravě na střelickou bažinku (sekce Expedice) a doplnil k němu vlastní fotografie. Opravil jsem zbytek chyb se zobrazováním špatné barvy pozadí v některých sekcích.

17.02.2006 - Přeorganizoval jsem menu sekce „Expedice“ pro větší přehlednost. Opravil jsem chybné odkazy na fotografie v článcích o expedicích do Španělska (España, 2005), na Pouzdřany (2004) a do Chorvatska (2002). Zveřejnil jsem první řádky článku Střelice (2005).

16.02.2006 - Zveřejnil jsem všechny nejdůležitější fotografie k článku o loňské expedici do Španělska. Později možná doplním některé další fotografie historických a kulturních zajímavostí a provedu poslední rozsáhlejší úpravy textu (po opravení chyb stávajícího článku chystám jeho doplnění o bližší informace o odchycených organismech). Začínám pracovat na článku o expedici na střelickou bažinku u Brna a plánuji články o dalších výpravách. Převrátil jsem řazení odkazů na články v sekci Expedice, takže nejaktuálnější výpravy jsou řazeny nahoře.

14.02.2006 - V článku España 2005 v sekci Expedice jsem opravil část chyb a uveřejnil první fotografie.

12.02.2006 - Dokončil jsem článek o expedici España 2005 v sekci Expedice. Fotografie přidám co nejdříve.

11.02.2006 - Aktualizval jsem adresy autorů ve službě „e-mail autorům“ a článek Připravujeme. Odstranil jsem problémy s obrázky v článku o krevetách Atrax v sekci Akvaristika. Rozhodl jsem se zveřejňovat článek o expedici España 2005 postupně, abych odčinil roční přestávku v aktualizaci stránek a čtenáři zase nemuseli dny až týdny čekat na slíbený celý text. Sekce „Expedice/España 2005“. Aktualizoval jsem obsah.

10.02.2006 - Upravil jsem hlavní stránku, aby zobrazování v prohlížečích Mozilla nedělalo problémy a začal pracovat na článku o expedici España 2005.

2005

04.02.2005 - V prostorách luhačovické čajovny U Obůrky se uskutečnila první výroční schůze Evarchy, jejíž náplní bylo plánování expedic na příští rok. Více informací naleznete pod odkazem „Připravujeme“. S více než měsíčním zpožděním jsem změnil grafickou podobu Evarchy. Do článku o krevetách Atrax jsem přidal fotografie a v sekci Video jsem odstranil problémy s tlačítky OK pro stahování souboru.

2004

06.11.2004 - Provedl jsem drobné opravy některých článků a aktualizoval několik článků v sekcích Akvaristika a Teraristika.

06.11.2004 - Opravil jsem články „Hlavonožci/Lov“ a „Expedice/Španělsko“. Do článku o zemivce v sekci Teraristika jsem přidal jeden odstavec a fotografie.

28.10.2004 - Doplnil jsem článek „Krevety“ v sekci „Akvaristika“ a přidal článek „Krevety Atrax sp.“. Do článků o expedicích Nedašov, Pouzdřany 2004 a Pálava 2004 a do podsekce „Kobylky“ v „Polyneoptera“ jsem přidal nové fotografie. Do doporučené literatury jsem přidal Historii obratlovců. Aktualizoval jsem obsah a rejstřík.

24.10.2004 - Aktualizoval jsem článek o krabech v sekci Akvaristika. Článek o racích jsem rozdělil na „Rak P.fallax“ a „Rak modrý. Do všech tří článků přibylo několik fotografií

28.09.2004 - Překonal jsem technické problémy a provedl změny plánované na 19.9. (Články „Pálava“ a „Děvín“ v sekci „Expedice“ jsem přejmenoval na „Pouzdřany 2004“ a „Pálava 2004“. Ode dneška v nich také naleznete nové fotografie (i když v prvním z nich zatím jen jednu). Do článku „Španělsko“ v sekci „Expedice“ jsem přidal fotografie pavouků Palpimanus a Loxosceles.).

19.09.2004 - Aktualizoval jsem obsah a rejstřík.

13.09.2004 - Napsal jsem článek o druhé letošní výpravě do NPR Děvín-Kotel-Soutěska („Expedice/Děvín“).

31.08.2004- Upravil a doplnil jsem stránky „Hadi/Odchyty“, „Downloads“ a „Odkazy“. Aktualizoval jsem stránku „Připravujeme“ a „Autoři“. Uveřejnil jsem články o výpravách do Nedašova („Expedice/Nedašov“) a na Pálavu („Expedice/Pálava“). V sekci věnované hadům jsem vytvořil podsekci „Články“ s informacemi o mnou nedávno odchycené užovce hladké. Postupně budu do podsekce připisovat vše, co se nevejde do původních částí sekce „Hadi“.

15.08.2004 - V sekci „Teraristika“ jsem uveřejnil Moraaqovy články o sklípkanovi Psalmopoeus irminia a štírovi Pandinus imperator a článek o zákeřnicích od kolegy Ády. Mé články o krevetách, krabech a racích jsem přemístil do nově založené sekce „Akvaristika“. Dokončil jsem i animaci potravního chování „kraba“ Pisidia longicornis a umístil ji do článku „Itálie“ v sekci „Expedice“.

14.08.2004 - Dokončil jsem článek o Itálii (sekce „Expedice“) i s fotografiemi. Přepracoval jsem stránku „Literatura“, provedl malé úpravy stránky „Počasí“. Další fotografie jsem přidal do článku o Španělsku v sekci „Expedice“ a v sekci „Teraristika“ k článkům o krevetách a stonožkách. Menší úpravy a opravy jsem uskutečnil také na článcích „Expedice/Tunisko“, „Expedice/Chorvatsko“, „Polyneoptera/Saranče“ a „Teraristika/Krabi“. Pracuji na animaci přijímání potravy krabem rodu Pisidia.

05.07.2004 - V sekci „Teraristika“ od dnešního dne naleznete článek o mých krabech a krevetách. V obou článcích jsou praktické informace k chovu shrnuty v tabulce (pro zvýšení informační hodnoty jinak nepřehledného textu :). Stejnou tabulku jsem přidal i k článku „Rak“ a „Stonožky“. Článek o stonožkách jsem rozšířil o pár odstavců o stonožkách ze Španělska a uveřejnil nový článek o zemivce („Teraristika/Zemivka“). Opravil jsem několik chyb v části článku „Chorvatsko 2003“ věnované moři (v sekci „Expedice“). V téže sekci naleznete začátek článku o Itálii, do které se vydám devátého dne tohoto měsíce. Přidal jsem e-mailové adresy dalších autorů a spolupracovníků EAF do služby „e-mail autorům“, aktualizoval jsem obsah a provedl částečnou aktualizaci rejstříku.

04.07.2004 - Kvůli technickým problémům jsem až dnes zveřejnil článek o expedici do Španělska. V horním menu jsem položku „SMS autorům“ nahradil odkazem „Počasí“, pod kterým naleznete předpověď na nejbližší dny a odkazy na aktuální meteorologická data (může se vám hodit při výpravách do terénu :). Přidal jsem další části textu k článku o rakovi.

28.03.2004 - K článku „Kobylky a cvrčci“ v sekci „Polyneoptera“ jsem přidal popis kobylky rodu Ephippigera. Zjistil jsem také, že při poslední aktualizaci sekce „Video“ jsem sice zveřejnil nová videa, ale zapomněl jsem je uploadovat na internet. Tento problém jsem již napravil.

28.03.2004 - Rozšířil jsem článek o rakovi a aktualizoval rejstřík.

24.03.2004 - Zveřejnil jsem rejstřík, který by Vám měl umožnit lepší orientaci na stránkách. Naleznete jej v horním menu hned vedle položky „Obsah“.

11.03.2004 - Opět jsem rozšířil článek o rakovi („Teraristika/Rak“)

07.03.2004 - Přidal jsem pár odstavců a fotografií k článku o rakovi v „Teraristika/Rak“.

25.02.2004 - Zrušil jsem zbytečné sekce (tzn. „Názory“ a „Teraristika/Zajímavosti“). Do žádné z nich nemám co umístit (názory na cokoli nikdo neposílá a zajímavosti mohu uvádět v jiných článcích u popisu druhu, kterého se zajímavost týká). Aktualizoval jsem obsah, doladil jsem drobné detaily grafické podoby stránek.

22.02.2004 - V sekci „Teraristika“ jsem uveřejnil nový článek o mém nedávno zakoupeném rakovi modrém (Cherax quadricarinatus). První část článku jsem sice dokončil už 18.2., ale neměl jsem čas jej zveřejnit. Alespoň jsem od té doby přidal trochu textu a několik fotografií.

2003

24.12.2003 - Zveřejnil jsem dokončenou internetovou verzi příručky pro určování hadů Španělska. Doplnil jsem některé údaje k fotografiím v podsekci „Úlovky čtenářů“ sekce „Pavouci“. Přidal jsem fotografie k článku o expedici na pouzdřanskou step.

23.12.2003 - Sekci „Video“ jsem upravil tak, že video se spustí až po jeho stažení po kliknutí na OK, protože původní systém nefungoval. Do článku „Saranče“ v „Polyneoptera“ jsem přidal fotografii saranče modrokřídlé. Přeorganizoval jsem sekce týkající se hadů (tzn.: ze sekce „Odchyty“ jsem opět udělal podsekci v sekci „Hadi ČR“ od dnešního dne pojmenované „Hadi“, zprovoznil jsem příručku pro určování hadů Španělska a umístil ji také do této sekce - zatím pouze prázdnou stránku, texty doplním v průběhu týdne). Aktualizoval jsem obsah.

18.12.2003 - Na článek „Stonožky“ jsem při jeho uveřejnění zapomněl dát funkční odkaz, ode dneška je vše v pořádku. Také jsem provedl pár technických úprav a aktualizoval obsah.

14.12.2003 - Plně jsem zprovoznil E.A.F. spiders na www.espiders.hzsf.net. O Vánocích začnu pracovat na textech o pavoucích.

13.12.2003 - V sekci „Teraristika“ jsem uveřejnil článek „Stonožky“.

30.11.2003 - Založil jsem novou podsekci v sekci pavouci, s názvem „Úlovky čtenářů“, kde budeme uveřejňovat fotografie pavouků, které nám zasílají návštěvníci stránek.

24.11.2003 - Vrátili jsme se k pracem na E.A.F. Spiders. Mildew odstranil hlavní technický problém a uvádění stránek do provozu může pomalu pokračovat.

23.11.2003 - Provedl jsem drobné úpravy některých článků.

23.10.2003 - Připravuji další autonomní sekci o vlcích, jejíž autorkou by měla být Vendula Hubáčková. Základ sekce jsem umístil na Evarchu zatím bez přímého přístupu.

12.10.2003 - Přidal jsem pár fotografií k článkům „Expedice/Chorvatsko 2003“, „Teraristika/Co chovám..“ a „Hlavonožci/Lov“. Dokončil jsem podsekci „Potrava“ v sekci „Hlavonožci“. Aktualizoval jsem obsah.

01.10.2003 - Dokončil jsem sekci Pavouci přidáním posledních částí k textu v „Pavouci/Pavouci“. Články „Chorvatsko 2002“, „Chorvatsko 2003“, „Tunisko“ a nový článek „Pouzdřany“ jsem umístil do nově zřízené sekce „Expedice“. Zároveň se založením nové sekce jsem změnil pořadí položek v levém menu.

27.09.2003 - Vzpamatoval jsem se z nástupu do školy a znovu se vrhnul na Evarchu. Pro dnešek zveřejňuji článek „Švábi“ v sekci „Teraristika“, dokončil jsem článek „Moře“ v článku „Chorvatsko 2003“ ze sekce „Články“ a taky jsem dočasně zařídil guestbook z jiného zdroje než od mildewa, protože původní guestbook je poruchový a mildew na nový nemá čas. Odkazy na jiné stránky jsem odstranil z horního i levého menu a ponechal je pouze v sekci k tomu určené. Zachoval jsem pouze odkaz na Alspiders a BiOchat. V horním menu nově naleznete položku „Obsah“ s přehledem všech sekcí a podsekcí Evarchy, jak těch dokončených, tak i těch plánovaných. Přidal jsem část článku v „Pavouci/Zajímavosti“, aktualizoval sekci „Připravujeme“ a „Co chovám“ v „Teraristika“ a dal tak vzniknout zatím nejdelšímu zápisu do novinek v historii Evarchy…

27.08.2003 - V sekci „Video“ jsem uveřejnil záběry z krmení kobylky Ephippigera a konečně i slíďáka rodu Lycosa. U obou druhů zveřejněny i fotografie. Práce na E.A.F. Spiders byly dočasně pozastaveny kvůli technickým problémům.

20.08.2003 - Přidal jsem další části textu k článku „Články/Chorvatsko 2003/Moře“.

19.08.2003 - Napsal jsem článek „Chorvatsko 2003“ pro sekci Články a část souvisejícího článku „Moře“ (přístupný z článku „Chorvatsko 2003“).

18.08.2003 - Uveřejnil jsem základ budoucí samostatné sekce „EAF Spiders“ vytvořené jako projev větší spolupráce Evarchy s Al-Spiders.

31.07.2003 - Pro záznamy o odchycených hadech byla zřízena samostatná sekce „Odchyty“. Byly do ní přidány některé nové záznamy (i hadi z Tuniska). Dokončil jsem podsekce „Anatomie“, „Pohyb“ a „Lov“ v sekci „Hlavonožci“. V článku „Kříženci“ jsem odstranil problémy s diakritikou způsobené špatnou spoluprácí systému Windows 98 s Slackware Linux. Prozměnu však tytéž problémy nastaly u vložených reakcí na článek.

30.07.2003 - V článku „Kříženci“ už vše plně funguje, avšak pouze v MSIE. V ostatních prohlížečích mohou nastat problémy se zobrazováním diakritiky. Byly provedeny menší technické úpravy na celých stránkách.

19.07.2003 - K článku o Tunisku (Články/Tunisko) byl přidán seznam všech tuniských druhů hadů. Latinské názvy (české možná ještě doplním) jsou rozděleny do odstavců podle čeledí a podle řezu písma lze rozlišit hady smrtelně a mírně jedovaté a ty druhy, které jsme při svém pobytu v Tunisku nalezli.

13.07.2003 - V sekci „Články“ zveřejněn článek „Kříženci“ převzatý z týdeníku Spirit. Věřím, že se u něj nasmějete tak, jako já. Technickou novinkou u tohoto článku je možnost jednoduchého přidání vašeho komentáře pomocí formuláře umístěného na konci stránky (zatím je však pouze ve zkušebním provozu a chyby - jak jsem zjistil docela závažné - se budou odstraňovat).

27.06.2003 - Provedeny menší technické úpravy. Mildewovi zadáno zhotovení německého překladu některých článků. Zveřejněn systém hlavonožců.

01.06.2003 - V sekci „Články“ si můžete přečíst už dokončený článek o expedici do Tuniska, které jsem se zúčastnil ve dnech 25.4.-6.5.2003.

29.05.2003 - Pokračuje doplňování článku o expedici do Tuniska (sekce „Články/Tunisko“)

28.05.2003 - Na žádost jednoho z návštěvníků stránek jsem do sekce „Downloads“ přidal záznamové karty pro zapisování odchycených brouků, které jsou téměř shodné se svým vzorem - záznamy o odchycených hadech. Vynechal jsem jen u brouků podle mě zbytečné věci jako je hmotnost a trvání odchytu. Dokončil jsem úpravy na zobrazování barev na stránkách.

26.05.2003 - Přidal jsem novou sekci „Video“, kde můžete zhlédnout krátké záběry mých zvířat (zatím slíďáci, štíhlovka a užovka obojková).

20.05.2003 - Postupně opravím zobrazování pozadí na stránkách (dělalo problémy ve starších verzích MSIE), zveřejnil jsem první část článku o Tunisku.

19.05.2003 - Pracuji na článku o expedici do Tuniska, které jsem se zůčastnil díky Klubu Natura při Gymnáziu ve Dvoře Králové n.L. ve dnech 25.4.-6.5.2003.

09.05.2003 - „Fotogalerie“ v horním menu změněna na „Downloads“. Místo většiny fotografií z této sekce jsem na stránky umístil jiné věci, které by se Vám mohly hodit. Vrátil jsem se z expedice do Tuniska a připravuji nový článek.

17.04.2003 - Dokončil jsem sekci „Teraristika/Živočichové ČR“.

13.04.2003 - Dokončil jsem sekci „Polyneoptera“ a v sekci „Teraristika“ jsem zprovoznil podsekci „Živočichové ČR“.

05.04.2003 - V sekci „Polyneoptera“ jsem přidal do článku o sarančích zápis a fotky marše (r. Tetrix).

23.02.2003 - Upravil jsem článek „Chorvatsko“ (opravy textu a přidání některých dalších fotografií), odstranil jsem snad všechny chyby v textu v sekci „Polyneoptera“.

06.02.2003 - Dokončil jsem podsekci „Kobylky a cvrčci“ v sekci „Polyneoptera“, doladil jsem zobrazování stránek ve starších prohlížečích.

04.02.2003 - Pracuji na sekci „Polyneoptera“. Zprovoznil jsem podsekce „Saranče“, „Kudlanky“ a část podsekce „Kobylky a cvrčci“.

30.01.2003 - Upravil jsem Evarchu i pro starší verze prohlížečů, které měly problémy se zobrazováním stránek (Opera, Mozilla). Návštěvníci si mohou na vstupní stránce vybrat mezi normální verzí a o něco horší verzí pro starší prohlížeče.

01.01.2003 - A máme tu nový rok. Při té příležitosti jsem kompletně přepracoval grafiku Evarchy, především kvůli problémům se zobrazováním „tlačítek“ s odkazy v některých prohlížečích. Do sekce „Články“ jsem přidal článek o mém pobytu v Chorvatsku a o tamějších bezobratlých a hadech i s fotografiemi některých z nich.

2002

08.12.2002 - Upravil jsem články v „Pavouci/Zajímavosti“, začínám psát popisy některých druhů pavouků pro větší propojení Evarchy s Al-spiders. Trochu jsem upravil barvu posuvníků (aby byly líp vidět). Starý guestbook nahrazen novým „FUcK-GuestBook v1.6Evarcha“ od mildewa.

15.10.2002 - Mildew upravil přidávání článků na stránky.

02.09.2002 - do formuláře pro odesíllání e-mailových zpráv autorům přidána kolonka pro vyplnění adresy odesilatele, aby ji někteří návštěvníci stránek nezapomínali zadávat. (na zprávy bez uvedené zpáteční adresy se těžko odpovídá :) ).

25.08.2002 - na úvodní stránku bylo dočasně umístěno počítadlo od „Počítadlo, P.E.S. Consulting, s.r.o.“ (jediný způsob, jak donutit NeXe, aby konečně udělal vlastní…).

15.08.2002 - spuštěn provoz BiOchatu, přidány další odkazy do primárního menu.

02.06.2002 - provedeny změny v grafické úpravě a přidáno několik odkazů do primárního menu.

29.05.2002 - novinky jsem začal psát standardním způsobem.

27.05.2002 - plně zprovozněno odesílání e-mailů autorům stránek.

10.05.2002 - odstraněny problémy s přidáváním vzkazů do gestbooku, upraven „Úvod“ k sekci „Pavouci“, u pavouků dokončena „Morfologie“ a pracuji na způsobu života pavouků.

09.05.2002 - zprovozněn guestbook, přidán odkaz na www.volny.cz/alspiders, zrušen NeXchat. Zamyslel jsem se nad tím, proč píšu novinky shora dolů.

20.04.2002 - přidán odkaz „Přidat článek“.

15.04.2002 - odstraněny drobné technické problémy (zobrazování tlačítek s odkazy).

08.04.2002 - konečně dokončeno zařazení našich pavouků, stránka zaregistrována do vyhledávačů.

04.04.2002 - stránka „odkazy“ dokončena, pracuji na odkazu „Pavouci“.

Starší

31.10.2001 Trocha historie - první kroky - Začal jsem pracovat na první verzi mých stránek ještě na adrese www.serpicella.euweb.cz. Později jsem dokončil celou sekci „Hadi ČR“, ze stránek chemicko-biologických se stala dnešní Evarcha, na které jsem kromě hadů uveřejnil také staré články a mnoho nového. Grafická podoba Evarchy je mnohem zdařilejší než grafika prvního pokusu. Spolupracuji s NeXem, který pro Evarchu programuje v PHP. Tragicus zůstal u jednoho příspěvku. Evarcha už není jen o hadech, píšeme i o jiných skupinách živočichů a zaměřujeme se na pavouky.

(CC) Evarcha 2001-2012
ISSN 1803-6171
 
older.txt · Poslední úprava: 2015/09/17 21:14 (upraveno mimo DokuWiki)     Nahoru